1. Kişisel Verinin İşlenme amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla ÇINAR SUİT tarafından Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak:

• ÇINAR SUİT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

• ÇINAR SUİT tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz işleme amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

• Web sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmet kalitesini yükseltmek,

• Web sitesini iyileştirmek ve Web sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihine göre kişiselleştirmek

• Web sitesinin, sizin ve ÇINAR SUİT’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Web sitemizin ziyaretinde kullanılan çerezler internet sitelerindeki tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna küçük metin dosyaları olarak depolanmaktadır.

Ziyaretçinin izni doğrultusunda web sitemize ek olarak google.com, twitter.com, instagram.com, linkedin.com alanlarına da çerezler uygulanmaktadır.

4. Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcıların web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunulmaktadır. Çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında bilgi almak amacıyla www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

5. Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, (internet sitesi adı) adresinden ulaşarak başvuru talebi ile ÇINAR SUİT’e iletilerek yapılabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

6. Politikanın Yürürlüğü

Bu politika yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Politikanın tümünün veya belirli maddelerini yenilenmesi halinde yürürlük tarihi revize edilir.